OGŁOSZENIA STAŁE

Terminy Mszy św. niedzielnych z przygotowaniem do I Komunii 

Klasa II   odtwórz pdf

Klasa III odtwórz pdf

 

WIELKI POST

Zachowajmy powagę wielkiego postu; nie organizujemy i nie uczestniczymy w zabawach i spotkaniach o charakterze rozrywkowym, pamiętajmy o modlitwie, pokucie i życzliwości braterskiej.

Czytaj więcej 

WYDARZENIA

Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia naszej parafii


Czytaj więcej 

BUDOWA KOŚCIOŁA

Budujemy  ten kościół, abyśmy nie byli sami, by Chrystus towarzyszył naszym krokom, był w radościach i troskach dnia codziennego. Ta świątynia będzie świadectwem naszej wiary w Boga dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej 

GALERIA BUDOWA

 CHRZEST (łac. baptismum)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16, 15-16).chrzest symbol
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć". "Zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą własnego proboszcza w innej parafii). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane 
imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem patron dziecka).


Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną.

Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami. Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej 
wymierzonej lub deklarowanej.


Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być także osoby: niewierzące czy innej wiary, niepraktykujące, żyjące tylko w związku cywilnym lub bez żadnego ślubu, nie bierzmowane i nie posiadające świadectwa z katechezy, prowadzące gorszący tryb życia.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Zgłaszając dziecko należy przedstawić:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
• dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko 
panieńskie matki),

• dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, zawód),
• świadectwo zawarcia ślubu kościelnego; jeśli go nie ma, rodzice zobowiązani są dać wiarygodne zapewnienie, iż będą wychowywać dziecko w wierze katolickiej,
• akt zawarcia ślubu cywilnego (w przypadku jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego),
• zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią).
chrzest W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią w zakrystii, w celu dopełnienia ostatecznych formalności i krótkiego pouczenia o obrzędzie Chrztu. Należy także przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.).

Obowiązki rodziców dziecka:
• przygotowują się do chrztu dziecka,
• są obecni,
• publicznie proszą o chrzest,
• kreślą znak krzyża na czole dziecka,
• wyrzekają się szatana,
• składają wyznanie wiary,
• niosą niemowlę do chrzcielnicy,
• otrzymują specjalne błogosławieństwo,
• doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),
• są świadkami wiary dla dziecka,
• przekazują wiarę słowem i przykładem,
• spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
• razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
• wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
• obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
• świętują dzień Patrona,
• uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),

Obowiązki rodziców chrzestnych:
• wyznaczeni przez rodziców,
• przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
• nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
• należą do Kościoła katolickiego,
• jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
• wyrzekają się szatana,
• wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
• otrzymują specjalne błogosławieństwo,
• trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu,
• pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
• prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
• modlą się za chrześniaka,
• w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

INTENCJE

INTENCJE MSZALNE
na ten tydzień


Czytaj więcej 

MSZE ŚWIĘTE

Dni powszednie: 
7.0018:00
 
W styczniu, w dni powszednie:
7.00
 
Niedzie
la: 
7.00; 9:00; 11:00; 18:00

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

- w każdy I piątek miesiąca – po Mszy św.
- w każdą I niedzielę miesiąca – godz. 17:30
- w każdą sobotę po Mszy św.

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
– w każdą środę przed Mszą św.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
– codziennie przed Mszą św. godz. 17:30
– w październiku, codziennie o godz. 17:30

GODZINKI KU CZCI NMP 
– w każdą środę o godz. 17:30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
– w trakcie Mszy św.

SAKRAMENT CHRZTU 
– udzielany jest w czasie Mszy św. w każdą niedzielę miesiąca

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 
– w każdą niedzielę o 8:30