OGŁOSZENIA STAŁE

Terminy Mszy św. niedzielnych z przygotowaniem do I Komunii 

Klasa II   odtwórz pdf

Klasa III odtwórz pdf

 

WIELKI POST

Zachowajmy powagę wielkiego postu; nie organizujemy i nie uczestniczymy w zabawach i spotkaniach o charakterze rozrywkowym, pamiętajmy o modlitwie, pokucie i życzliwości braterskiej.

Czytaj więcej 

WYDARZENIA

Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia naszej parafii


Czytaj więcej 

BUDOWA KOŚCIOŁA

Budujemy  ten kościół, abyśmy nie byli sami, by Chrystus towarzyszył naszym krokom, był w radościach i troskach dnia codziennego. Ta świątynia będzie świadectwem naszej wiary w Boga dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej 

GALERIA BUDOWA

PACIEŻ CODZIENNY

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa Do Anioła Stróża
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa Za Wiernych Zmarłych
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Pod Twoją Obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

LITANIE

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
    Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, a do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
    Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

    K: Jezu cichy i pokornego serca.
    W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
    K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa - Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
    W: Amen.

Litania Loretańska
    Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
    Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
    Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
    Święta Maryjo, módl się za nami.
    Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
    Święta Panno nad pannami, módl się za nami
    Matko Chrystusowa, módl się za nami
    Matko Kościoła, módl się za nami
    Matko łaski Bożej, módl się za nami
    Matko nieskalana, módl się za nami
    Matko najczystsza, módl się za nami
    Matko dziewicza, módl się za nami
    Matko nienaruszona, módl się za nami
    Matko najmilsza, módl się za nami
    Matko przedziwna, módl się za nami
    Matko dobrej rady, módl się za nami
    Matko miłości i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami
    Matko Stworzyciela, módl się za nami
    Matko Zbawiciela, módl się za nami
    Panno roztropna, módl się za nami
    Panno czcigodna, módl się za nami
    Panno wsławiona, módl się za nami
    Panno można, módl się za nami
    Panno łaskawa, módl się za nami
    Panno wierna, módl się za nami
    Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami
    Stolico mądrości, módl się za nami
    Przyczyno naszej radości, módl się za nami
    Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami
    Przybytku chwalebny, módl się za nami
    Przybytku sławny pobożności, módl się za nami
    Różo duchowna, módl się za nami
    Wieżo Dawidowa, módl się za nami
    Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami
    Domie złoty, módl się za nami
    Arko przymierza, módl się za nami
    Bramo niebieska, módl się za nami
    Gwiazdo zaranna, módl się za nami
    Uzdrowienie chorych, módl się za nami
    Ucieczko grzesznych, módl się za nami
    Pocieszycielko strapionych, módl się za nami
    Wspomożenie wiernych, módl się za nami
    Królowo Aniołów, módl się za nami
    Królowo Patriarchów, módl się za nami
    Królowo Proroków, módl się za nami
    Królowo Apostołów, módl się za nami
    Królowo Męczenników, módl się za nami
    Królowo Wyznawców, módl się za nami
    Królowo Dziewic, módl się za nami
    Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami
    Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
    Królowo Wniebowzięta, módl się za nami
    Królowo Różańca Świętego, módl się za nami
    Królowo Pokoju, módl się za nami
    Królowo Polski, módl się za nami
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

    K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
    W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
    K.: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
    W.: Amen.KORONKI

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
 Na początku:

  • Ojcze nasz...
  • Zdrowaś Mario...
  • Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze i świata całego.
 
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
 
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie" (Dzienniczek Bł. s. Faustyny 1,93).


Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Wiecej modlitw na portalu katolickim Adonai

INTENCJE

INTENCJE MSZALNE
na ten tydzień


Czytaj więcej 

MSZE ŚWIĘTE

Dni powszednie: 
7.0018:00
 
W styczniu, w dni powszednie:
7.00
 
Niedzie
la: 
7.00; 9:00; 11:00; 18:00

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

- w każdy I piątek miesiąca – po Mszy św.
- w każdą I niedzielę miesiąca – godz. 17:30
- w każdą sobotę po Mszy św.

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
– w każdą środę przed Mszą św.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
– codziennie przed Mszą św. godz. 17:30
– w październiku, codziennie o godz. 17:30

GODZINKI KU CZCI NMP 
– w każdą środę o godz. 17:30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
– w trakcie Mszy św.

SAKRAMENT CHRZTU 
– udzielany jest w czasie Mszy św. w każdą niedzielę miesiąca

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 
– w każdą niedzielę o 8:30